การเลี้ยงไก่บ้าน

จานีนยโสเพราะไก่พื้นบ้านมีเนื้อรสชาติอร่อยและเนื้อแน่นจานีนยโสที่ถูกปากของผู้บริโภคทั่วไปจนมีแนวโน้มว่า แต่ปัญหาคืะอปริมาณไก่บ้านเกี่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องเกี่ยวเพราะเกษตรกริ.1 ่วนมากประมาณร้อยละ 70 80 เปอร์เซ็นต์ 10 20 ตัวต่อครัวเรือน จึงจานีนยโสเหตุให้เกิดความสูญเสยพอสมควร แน่นอน

1 ข้อดีของไก่พื้นบ้าน
1.1 หาอาหารเก่ง ทำให้ประหยัดค่าอาหารได้มาก
1.2 ทนต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศได้จานีนยโสอย่างดี
1.3 ๆ
1.4 มีความสามารถเข้าในภาคเกี่ยวเลี้ยงลูกได้เก่ง
1.5 จานีนยโสอาหารโดยเฉพาะ
2 ข้อเสียของไก่พื้นบ้าน

2.1 โตช้า
2.2 ให้ไข่น้อยปีหนึ่ง ๆ ให้ไข่เฉลี่ยประมาณ 40-50 ฟองต่อปีโดยจะให้ไข่จานีนยโสชุด ๆ ละ 7 – 15 ฟอง
2 3 โดยจะฟักไข่ประมาณ 21 วันไข่จะออกจานีนยโสลูกเจี๊ยบ 2 เดือนจึงจะเริ่มกลับมาให้ไข่ใหม่อีก

และสายพันธุ์ตามสภาพท้องที่ต่างา เหมือน ๆ กันคือเลี้ยงเพื่อเอาไข่และเนื้อ ตามธรรมชาติ กัน

และขาดเกี่ยวดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แล้วจานีนยโสไปได้ยากเนื่องข้อความไก่พันธุ์ดีนั้น ๆ ต้องเกี่ยวเกี่ยวดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ได้ผลเท่าที่ควรฉะนั้นเกี่ยวที่จะ อย่างไรก็ ข้อดีของไก่พื้นบ้านไว้ ง่าย ๆ ต้องเกี่ยวไก่ที่นำมาพิจารณา เนื้อและไข่ ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ดี ๆ จะได้ไก่ที่ นอกข้อความนี้มีความสามารถเข้าในภาค
นอกเหนือจากการปรับปรุงพันธู์ผู้เลี้ยงควรจะปฏิบัติดังนี้คือ

1 แรก ๆ อยู่ตลอดเวลา คือ มักจะถูกฆ่าเพือใช้บริโภคก่อน ทำด้ให้ลูกในภาคต่อ ๆ รุ่นไปมีลักษณะเลวลง
2 จานีนยโสต้นถ้าไก่พ่อพันธุ์มีจำนวนจำกัด

เกี่ยวผสมเลือดชิดเกี่ยวผสมสายเลือดชิดหมายถึงเกี่ยวนำลูกที่เกิดข้อความพ่อแม่เดียวกันหรือที่เกิดข้อความพ่อตัวเดียวกัน แต่ต่างแม่หรือแม่ตัวเดียวกันแต่ต่างพ่อมาผสมกันหรือเองเกี่ยวนำพ่อหรือแม่มาผสมกับลูกเกี่ยวผสมสายเลือดชิดมักก่อให้เกิดลักษณะผิดปกติหรือลักษณะที่เลวร้ายขี้นมากเช่นอัตราเกี่ยวฟักออกต่ำไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอัตราเกี่ยวเลี้ยงรอดต่ำไม่แข็งแรงจานีนยโสต้น
เพราะ 1-2 ตัวผสมกับแม่พันธุ์จำนวนน้อยตัว และถูกเลี้ยงให้โตมาพร้อม ๆ แม่ตัวไหนเมื่อไก่เริ่มโตถึงวัยผสมพันธุ์ กลับไปผสมกับพ่อแม่ของตัวเอง ประสบกับอัตราเกี่ยวตายที่สูงและมีสุขภาพไม่แข็งแรง

สามารถเข้าทำได้โดยนำไก่รุ่นเพศผู้ ส่วนไก่เพศผู้ที่ หรือจะใช้วิธีจำหน่ายไก่เพศผู้ให้หมด หรือแหล่งอื่นมาทดแทนซึ่งเกี่ยวทำเช่นนี้ ลูกไก่แข็งแรงอัตราเกี่ยวเลี้ยงรอดสูงขึ้น
3 ควรมีเกี่ยวคัดพ่อแม่พันธุ์ที่อายุมาก ๆ อัตราเกี่ยวผสมติดของไก่ในภาคฝูงต่ำ
4 ประมาณ 1: 5 ถึง 1: 10 ไม่ควรเกินกว่านี้

เรือนโรงไก่สามารถเข้าทำจานีนยโสเเบบง่าย ๆ ได้โดยอาศัยวัสดุที่มีในภาคท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือไม้รวกจานีนยโสต้น เลี้ยง บริเวณลานบ้านเกษตรกรบางราย หรือตามต้นไม้ซึ่งเกี่ยวเลี้ยงเช่นนี้ทำให้เกี่ยวดูแลรักษาทำได้ลำบากก่อให้เกิดความสูญเสียมากพอสมควร
ๆ ดังนี้คือ
ใช้จานีนยโสที่กกลูกไก่แทนแม่ไก่
ให้ใก่หลบพักผ่อนในภาคช่วงกลางคืน
เช่นฝนตกหนัก
ใช้จานีนยโสที่ขังไก่เพื่อทำวัคซีน
ใช้เป็นที่ขังไก่เพื่อให้ยาหรือยาปฎิชีวนะป้องกันรักษาโรค

การสร้างเรือนโรงไก่ควรคำนึงถึงความโปร่งและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มืดทึบและมีความสูงพื่อที่จะให้ผู้เลี้ยงเข้าออกได้สะดวกพอควร
บริเวณตัวเรือนโรงจะใช้ลวดตาแหอข่ายวนเก่า ๆ หรือไม้รวกผ่าชีกก็นำได้มาปูรอบเรือนโรง แต่ ๆล้างให้สะอาดแล้วส่าหรับทำจานีนยโสม่านป้องกันลมและฝนโดยเฉพาะในภาคระยะเกี่ยวกกลูกไก่ แต่ถ้าสร้างอยู่บนลานบ้านอาจใช้แผงข้อความมุงจานีนยโสหลังคาได้

ขนาดอายุของไก่ที่จะเลี้ยงเช่น 1.5 – 2.0 กิโลกรัมจำนวนที่จะเลี้ยงได้นั้นจะใช้สัดส่วนประมาณ 8 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรดังนั้นถ้าเรือนโรงมีขนาดกว้าง x ยาวประมาณ 3 x 5 เมตรจะสามารถเข้าเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 120 ตัว ควรใช้ส่ดส่วนประมาณ 4 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร ประมาณ 60 ตัว

หรือตามธรรมชาติ ปลายข้าวหรือข้าวโพดจานีนยโสต้น คือในภาคช่วงฤดูฝนไก่จะมีอาหารค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ ๆ
ส่วนในภาคฤดูเก็บเกี่ยวและนวดข้าว จำจานีนยโสต้องเตรียมไว้ให้ไก่ด้วย
หลักในการให้อาหารไก่พื้นบ้านมีดังต่อไปนี้

1 ผสมกับปลายข้าวหรือรำจานีนยโสต้น
2
3
4 ถั่วฮามาต้าใบกระถินหรือเศษใบพืชต่าง ๆ เช่นใบปอใบมันจานีนยโสต้น
5 เกี่ยวใช้แสงไฟล่อแมลงในภาคตอนกลางคืน
6 โดยทำข้อความวัสดุต่าง ๆ ที่หาได้เช่นยางรถยนต์หรือไม้ไผ่ 1 ใน 3 ก็พอเพื่อให้หกเรี่ยราด
ส่วนอาหารอาจจะให้เฉพาะตอนเช้าและเย็นเท่านั้น 7 สำหรับอาหารลูกไก่ควรจานีนยโสอาหารที่ย่อยละเอียดง่ายและให้ทีละน้อย ๆ
8 ในภาคช่วงเกี่ยวให้ไข่และฟักไข่ของแม่ไก่ และไม่ต้องไปหากินไกล ๆ

9 ในภาคระยะเกี่ยวกกลูกไก่ในภาคคอกนั้นจำจานีนยโสต้องซื้ออาหารสูตรผสม (อาหารไก่เล็ก) เกี่ยวให้อาหารพวกปลายข้าวข้าวเปลือกหรือรำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้รวมกันจะไม่ได้ผลเพราะจะทำให้ลูกไก่แคระแกรนไม่แข็งแรงและตายในภาคที่สุด หรือจะให้เศษอาหารที่เหลือหรือพวกปลายข้าวรำข้าวก็ได้
10 ในภาคกรณีที่เลี้ยงไก่จำนวนมาก ไม่แข้งแรง
11 หรือเรียกกันว่าหัวอาหาร เช่นปลายข้าวข้าวโพดหรือมันสำปะหลังตากแห้งจานีนยโสต้น ถ้าหัวอาหารประกอบด้วยโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์เพื่อทำจานีนยโสสูตรอาหารให้ได้โปรตีน 19 เปอร์เซ็นต์เพื่อใช้เลี้ยงลูกไก่เกี่ยวผสมแบบนี้สามารถเข้าคำนวณได้ง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนเกี่ยวคำนวณคือ

1 ในภาคกรณีนี้คือ 42-19 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 23
2 คือ 19-8 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 11
3 ข้อความข้อ 1 และข้อ 2 สรุปผลได้ดังนี้คือถ้าเรานำหัวอาหารจำนวน 11 ส่วนมาผสมกับปลายข้าวจำนวน 23 ส่วน ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ได้

ลักษณะเกี่ยวฟักไข่ของแม่ไก่บ้าน ดังนั้นไก่ที่เลี้ยงในภาคเรือนโรงใหญ่ ๆ ทั้งไก่เนื้อหรือไก่ไข่ ลักษณะดังกล่าว

การฟักไข่ของแม่ไก่ยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกรเพราะ
1
2 เกี่ยวขยายพันธุ์ของไก่พื้นบ้านเกี่ยวต้องอาศัยวิธีตามธรรมชาติคือแม่ไก่ฟักเองซึ่งจานีนยโสวิธีที่ไม่ต้องลงทุนสูง
3
4 ไม่มีเกี่ยวคัดทิ้งลักษณะเกี่ยวฟัก แล้วมักคัดทิ้งไก่ที่ให้ไข่ดก แต่ฟักไข่ไม่ค่อยดี
เมื่อไก่ที่เลี้ยงอายุได้ประมาณ 7 เดือนก็จะเริ่มให้ไข่ ๆ รองด้วยฟางข้าวเอาไปวางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะมืดในภาคคอกหรือในภาคเล้าที่ใช้เลี้ยงไก่ หรือบนยุ้งฉางซึ่งอาจทำให้หาไม่พบและจะทำให้ไข่เน่าเสียไปได้

1
1.1 เตรียมตะกร้าหรือกล่องกระดาษที่ไม่ลึกเกินไป
1.2 ในภาคระยะแรก ๆ ของเกี่ยวให้ไข่ควรเก็บไข่ในภาคตะกร้าหรือกล่องทุกวันในภาคฤดูร้อนไข่ที่เก็บในภาคฟองแรก ๆ มักฟักไม่ออกจานีนยโสตัว
1.3 ควรปิดรังไข่ในภาคเวลากลางคืน
1.4 ถ้ามีตู้เย็นควรเก็บไข่ฟักไว้ในภาคตู้เย็น
1.5 ในภาคกรณีที่ไม่มีตู้เย็น แดดส่องไม่ถึงและจานีนยโสบริเวณที่สะอาด แต่ถ้าไข่สกปรกให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณรอยเปื้อนนั้นถ้าไข่สกปรกมากไม่ควรนำไปฟัก
1.6 เมื่อพบว่าแม่ไก่ให้ไข่มากพอควร ๆ แล้ว
1.7 ในภาคระหว่างที่แม่ไก่ฟักไข่อยู่นั้น ๆ ที่แม่ไก่ฟัก ๆ
1.8 เมื่อแม่ไก่ฟักไข่ได้ประมาณ 7 วัน หรือไข่เน่าออกข้อความรังไข่

ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นมาก ๆ ด้วย

การส่องไข่สามารถทำได้ 2 แบบ
2.1 แบบกลางแจ้งใช้กระดาษสีดำ แล้วส่องไข่ในที่กลางแดด คือ
ๆ หรือจาง ๆ ๆ

2.2 แบบมืดจะทำในภาคกลางวันเวลากลางคืนหรือก็ได้
ซึ่งก็จะทำได้

ธรรมชาติของไก่พื้นบ้าน โดยหาอาหารตาม 6-10 สัปดาห์ จะมีผลเสียเกิดขึ้นได้ดังนี้

ในระหว่างการเลี้ยงลูกนั้นแม่ไก่จะหยุดการให้ไข่โดยสิ้นเชิงทำให้การออกไข่ของชุดต่อไปล่าช้า
อัตราการตายของลูกไก่สูงขึ้น ทำให้ลูกไก่ได้รับสภาวะเครียดถ้าปรับตัวไม่ทันมักจะตาย
ทำให้อ่อนแอมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำลง

ผลเสียดังกล่าวข้างต้น ๆ ที่จำหน่ายได้ในราคาสูง ๆ อย่างไรก็ตามถ้าเกษตรกรจะยอมลงทุนบ้าง
การกกลูกไก่ หรือลวดร้อนหรือเตาถ่านเป็นต้นซึ่งก็เปรียบเสมือน ๆ นั่นเอง
3.1 วัสดุรองพื้นคอกที่นิยมใช้คือแกลบเพราะหาได้สะดวกหรือจะจานีนยโสพวกขี้เลื่อยฟางข้าวหรือนำมาแห้งตัดท่อน ๆ จานีนยโสยาวพอประมาณก็ได้
3.2 และมีอาหารลูกไก่แรกเกิดนั้นจะยังไม่คุ้นเคยว่าบริเวณใดอบอุ่นถ้าไม่มีแผงกั้นกก ย่อมส่งผลสูญเสียต่อการเลี้ยงแผงกั้นกกอาจทำจากไม้ไผ่
3.3 หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ 100 วัตต์พร้อมฝาโป๊ะ 1 ชุดสามารถใช้กกลูกไก่ได้ประมาณ 10-50 ตัว แต่ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า ไว้อีกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่เดินชนหรือโดดลงไปในเตาถ่าน
3.4 ม่านนั้นอาจทำจากวัสดุเหลือทิ้งเช่นพวกถุงปุ๋ยเก่า ๆ หรือพวกพลาสติก
3.5 ๆ ก็ได้
การกกลูกไก่นั้นจะใช้เวลาประมาณ 3-5 สัปดาห์ส่วนในฤดูร้อนจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนในเวลากลางคืนควรเปิดกกและปิดม่านให้เรียบร้อย

วิธีเกี่ยวตอนไก่ทำได้ 2 วิธีคือ
4.1 0.7 กิโลกรัมขึ้นไป 300-4.0 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ไก่

24 ชั่วโมงหรืออย่างน้อย 12 ชั่วโมง และเลือดจะแห้งเร็ว
จึงจะไม่จานีนยโสอันตรายต่อไก่ที่จะตอน เกี่ยวตอนจึงจะได้ผล

เหนียง เหนียง

3-4 เดือนจึงจะได้น้ำหนักดีเพราะหลังข้อความตอนใหม่ ๆ แต่หลังข้อความ 2
4.2 คือไม่เกิดภาวะเครียดกับไก่

หลังข้อความเกี่ยวฝังยาประมาณ 10-14 วัน โดยจะหยุดจิกตีกันหงอนและหน้าเริ่มซีด

ๆ มีผลตกค้างซึ่งเมื่อคนกินเข้าไปอาจมีผลทำให้เกิดมะเร็งได้
เกี่ยวตอนไก่แบบนี้ถ้าตอนในภาคระยะที่ไก่มีน้ำหนัก 0.7-0.8 กิโลกรัมยา 1 เม็ด (ซึ่งจะหนักประมาณ 15 มิลลิกรัม) จะอยู่ได้นานประมาณ 6 อาทิตย์ 1 เม็ด โดยจะเริ่มจิกตีกันหงอนเหนียงจะหน้าเริ่มแดง 3-4 กิโลกรัมซึ่งจานีนยโสน้ำหนักที่ตลาดต้องเกี่ยว

โดยทั่วไป ๆ ๆ ๆ ก็ตาม โดยเกี่ยวฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ ๆ

1 เกี่ยวทำวัคซีน
ที่บุกรุกเข้าไป ๆ ที่เจาะจง
ข้อควรปฏิบัติหรือข้อควรจำในขณะที่ให้วัคซีนไก่คือ
1
2 ควรทำวัคซีนในภาคขณะที่อากาศเย็นสบายคือช่วงเช้าหรือเย็นเกี่ยวทำวัคซีนในภาคขระที่อากาศร้อน
3 ๆ ว่าจะให้ได้ในภาคใดทางบ้างเช่นให้โดยวิธีเกี่ยวแทงปีกหรือวิธีเกี่ยวหยอดจมูก
4 ก่อนและหลังเกี่ยวทำวัคซีน 1 วัน
5. วัคซีนควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตามชนิดของวัคซีนนั้น ๆ
6 ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะวัคซีนจะเสื่อม
7 ๆ
8 100 เปอร์เซ็นต์ ๆ อีกมาก
วัคซีนไก่ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ และเกษตรกรควรทราบมีดังนี้
1.1 โรคกะลี้หรือโรคห่าซึ่งสาเหตุของโรคเกิดข้อความเชื้อไวรัส บางครั้งอาจตายหมดวัคซีนชนิดนี้แบ่งได้2 จานีนยโสชนิดคือ

1.1.1 สเตรนเอฟ (F)จานีนยโสชนิดที่ใช้ทำในภาคระยะลูกไก่ อยู่ระหว่าง 1-3 สัปดาห์
1.1.2 สเตรนเอ็มพี เสตรนเอฟมาก่อน
1.2 เช่นกัน 1-3 สัปดาห์ ถ้าเปิดซากพิสูจน์จะพบว่า หรือหยอดตา

1.3 วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษโรคนี้มีสาเหตุเกิดข้อความเชื้อไวรัสมักพบแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปเพราะยุงจะจานีนยโสพาหะของโรค ซึ่งจานีนยโสผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ๆ กระจายไปทั่วตัวทำให้ดูน่าเกลียด ที่จำจานีนยโสต้องทำจานีนยโสระยะ ๆ

2 เกี่ยวใช้ยาปฏิชีวนะ
2.1 จานีนยโสเหตุให้ไก่ต้องปรับสภาพร่างกายตัวไหนปรับไม่ทันย่อมแสดงอาการป่วยภูมิคุ้มกันในภาคร่างกายลดลงทำให้เกิดเกี่ยวติดเชื้อโรคและตายในภาคที่สุด
สาเหตุต่าง ๆ
จานีนยโสต้น

สภาวะเครียด ไม่ชะงักงัน และได้ไก่ที่มีคุณภาพดีด้วย

2.2 โดยเฉพาะในภาคฤดูฝนคือโรคหวัดอาการที่พบคือตาหรือหน้าจะบวม เกี่ยวรักษาควรใช้ยาตระกูลซัลฟา 3-5 วัน
2.3 โรคพยาธิโรคอื่น ๆ ที่พบบ่อย เช่นเหาไรและพยาธิภายในภาคเกี่ยวป้องกันโรคพยาธิคงทำได้ยาก แต่เกี่ยวป้องกันรักษาก็เกี่ยวพอทำได้
เซฟวิ่นความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำ 1 แกลลอนหรือใช้มาลาไธออน 1 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำ 1 แกลลอนก็ได้
การกำจัดพยาธิภายในก็ใช้ยาถ่ายพยาธิผสมในอาหารให้ไก่กินซึ่งประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน บางชนิดมีประสิทธิภาพเพียงแค่ขับพยาธิออกจากร่างกายเท่านั้น แต่บางชนิดจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าพยาธิได้ ซึ่งการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้านนี้ควรถ่ายพยาธิโดยใช้ยาที่สามารถฆ่าพยาธิได้เพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิที่ถูกขับออกมาแต่ยังไม่ตายกลับเข้าไปในตัวไก่ได้อีก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s